DWA-525

Card mạng Wireless PCI, chuẩn N150Mbps, ăng-ten rời.
Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Mac OS 10.4 trở lên.

Price: 305,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now

Card mạng Wireless PCI, chuẩn N150Mbps, ăng-ten rời.
Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Mac OS 10.4 trở lên.