DP-301P+

Print Server – Dùng cho máy in qua mạng nội bộ.
1 cổng Parallel + 1×10/100Mbps, điều khiển máy in với IPP. Giao thức mạng: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB, IPP.
Hỗ trợ: Windows, Unix, Netware.

Price: 1,060,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now
  • 1 cổng Parallel + 1×10/100Mbps, điều khiển máy in với IPP.
  • Giao thức mạng: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB, IPP.
  • Hỗ trợ: Windows, Unix, Netware.