DWA-123

Card mạng Wireless USB, chuẩn N150Mbps.
Hỗ trợ: Windows 2000,XP, Vista, 7, 8, 10, Linux

Price: 205,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now
  • Card mạng Wireless USB, chuẩn N150Mbps.
  • Hỗ trợ: Windows 2000,XP, Vista, 7, 8, 10, Linux