DWA-137

Card mạng Wireless USB, chuẩn N300Mbps. USB2.0, nút kết nối wifi nhanh WPS, 1 ăng-ten rời 5dBi.
Hỗ trợ: Windows XP, Vista,7, 8, 10, MacOS từ 10.4 trở lên, Linux.

Price: 350,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now
  • Card mạng Wireless USB, chuẩn N300Mbps. USB2.0, nút kết nối wifi nhanh WPS, 1 ăng-ten rời 5dBi.
  • Hỗ trợ: Windows XP, Vista,7, 8, 10, MacOS từ 10.4 trở lên, Linux.