DWA-140

Card mạng Wireless USB, chuẩn N300Mbps, nút kết nối wifi nhanh WPS.
Hỗ trợ:Windows 2000,XP,Vista,7, 8, 10, Linux, MacOS 10.4 trở lên

Price: 365,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now

Card mạng Wireless USB, chuẩn N300Mbps, nút kết nối wifi nhanh WPS.

  • Hỗ trợ:Windows 2000,XP,Vista,7, 8, 10, Linux, MacOS 10.4 trở lên