NAS

DNR-322L Hộp ổ cứng mạng 2 khe cắm sử dụng cho ổ cứng 3.5′ SATA tối đa 6TB. Tích hợp sẵn 1 cổng USB. 1 cổng 10/100/1000BASE-T. Hỗ trợ hầu hết các dòng IP camera của D-Link. Hỗ trợ lưu và hiển thị cùng lúc 9 IP camera và xem lại 1 IP camera. Có thể ...
DNS-340L Hộp ổ cứng mạng 4 khe cắm sử dụng cho ổ cứng SATA tối đa 16TB (4TB x 4) Kết nối USB Shareport 2 x 2.0 và 1 x 3.0 2 x 10/100/1000BASE-T, tích hợp FTP Server, Web File Server. Phân quyền truy cập, giới hạn dung lượng cho từng User, có thể dùng với ...
DNS-327L Hộp ổ cứng mạng 2 khe cắm sử dụng cho ổ cứng chuẩn SATA 3.5″  tối đa 6TB Tích hợp sẵn 1 cổng USB 3.0 Host port 1 cổng 10/100/1000BASE-T. Hỗ trợ hầu hết các dòng IP camera của D-Link. Hỗ trợ lưu và hiển thị cùng lúc 4 IP camera, và xem lại 4 ...
DNS-320L Hộp ổ cứng mạng 2 khe cắm sử dụng cho ổ cứng 3.5′ SATA tối đa 6TB (3TB x 2) Tích hợp sẵn 1 cổng và 1 nút nhấn copy USB 2.0 hỗ trợ Printer Server, USB copy 1 cổng 10/100/1000BASE-T, tích hợp FTP Server, Web File Server. Lập lịch download HTTP/FTP, Torrent. Hỗ trợ ...