Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật:

Chúng tôi hiểu rằng bạn rất quan tâm đến việc sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Và chúng tôi rất đánh giá cao niềm tin của bạn về sự thận trọng và sự nhạy cảm của chúng tôi đối với vấn đề này. Tuyên bố này sẽ chỉ rõ chính sách bảo mật của chúng tôi về việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Trang web của chúng tôi là dưới sự vận hành của lynguyen.com.vn
Nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi, điều đó sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với chính sách bảo mật này.

Tự động thu thập thông tin
Bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận và gửi các thông tin đã cho.
Ví dụ: giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng “cookie”.
Khi trình duyệt internet của bạn ghé thăm lynguyen.com.vn, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin. (Xin vui lòng tham khảo ví dụ về quá trình thu thập thông tin được nêu ở cuối của chính sách này)
Nhiều công ty cung cấp cho bạn công nghệ có thể giúp bạn truy cập vào trang web ẩn danh. Mặc dù trong điều kiện này chúng tôi không thể cung cấp cho bạn kinh nghiệm cá nhân trên trang web của chúng tôi vì ID của bạn không được xác định, chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở bạn về sự tồn tại của các công nghệ này.

Thư điện tử
Để giúp chúng tôi làm cho E-mail trở nên hữu ích và thú vị hơn, khi bạn mở email từ lynguyen.com.vn, chúng tôi sẽ nhận được thư xác nhận bạn đã đọc email đã gửi. (Nếu máy tính của bạn hỗ trợ chức năng này) Chúng tôi cũng sẽ làm cho việc so sánh giữa danh sách khách hàng của chúng tôi và các công ty khác ‘để tránh các tin nhắn rác.
Thông tin từ các nguồn khác:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn cho các tài nguyên khác và bổ sung nó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi (xin vui lòng tham khảo mẫu quá trình thu thập thông tin được nêu ở cuối của chính sách này)

Bánh quy
Cookie có thể được định nghĩa như là một loại ký hiệu phân biệt bao gồm các chữ cái và số được đọc trong đĩa cứng của máy tính của chúng tôi thông qua trình duyệt internet của bạn để hệ thống của chúng tôi sẽ xác định trình duyệt của bạn trong suốt chuyến thăm của bạn và hiển thị các đặc tính và số lượng các mặt hàng trong xe đẩy.
Chức năng trợ giúp của thanh công cụ trên trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết làm thế nào để ngăn chặn trình duyệt cài đặt cookie mới và thông báo cho bạn khi trình duyệt cài đặt một cookie mới hoặc tắt cookie hoàn toàn.
Bên cạnh đó, bạn có thể đóng hoặc hủy dữ liệu giống nhau của các tiện ích trình duyệt như cookie Flash bằng cách thay đổi cài đặt hoặc truy cập các trang web sản xuất khác.
Tuy nhiên, cookie có thể giúp bạn tận dụng tối đa các dịch vụ đặc biệt tốt nhất từ ​​lynguyen.com.vn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập trạng thái mở cho chương trình này.

Thông tin từ các Tài nguyên Khác
Các ví dụ về thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác có chứa thông tin địa chỉ và địa chỉ thu thập được từ người giao nhận hoặc bên thứ ba của chúng tôi có thể sửa hồ sơ của chúng tôi và giúp bạn dễ dàng phân phối đơn hàng tiếp theo của bạn và liên hệ với bạn.
Thông tin tài khoản, mua hoặc trả lại thông tin, tìm kiếm các từ khóa và kết quả được cung cấp bởi các doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp dịch vụ, thông tin duyệt trang từ các doanh nghiệp hợp tác, kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm danh sách tìm kiếm không phải là miễn phí.
Thông tin bạn có thể dễ dàng truy cập từ lynguyen.com.vn chứa thông tin đặt hàng mới nhất, thông tin cá nhân nhận dạng (bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, yêu cầu về thư mục vv), cài đặt thanh toán (bao gồm chi tiết thẻ tín dụng)

Chính sách bảo mật Chính sách bảo mật: Chúng tôi hiểu rằng bạn rất quan tâm đến việc sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Và chúng tôi rất đánh giá cao niềm tin của bạn về sự thận trọng và sự nhạy cảm của chúng tôi đối với vấn đề này. Tuyên bố này ...