Câu hỏi thường gặp

Câu Hỏi Thường Gặp:

1.Q Bảo hành thiết bị bao lâu?
1.A thiết bị được bảo hành trong 12 tháng.

2.Q Bảo hành thiết bị ở đâu?
2.A Thiết bị không mua kèm gói sản phẩm bảo hành sẽ được bảo hành tại trung tâm Lý Nguyên hoặc trung tâm bảo hành của nhà sản xuất.
Mua thiết bị bao gồm gói dịch vụ bảo hành thiết bị sẽ được bảo hành tại vị trí của khách hàng và thiết bị cung cấp để thay thế trong thời gian bảo hành.

3.Q Có bao nhiêu gói dịch vụ tại Lý Nguyên?
3.A Lý Nguyên cung cấp hai gói dịch vụ bảo hành là dịch vụ bảo hành do Lý Nguyên cung cấp và dịch vụ bảo hành do sản xuất cung cấp. Hiện nay, Lý Nguyên là nhà cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng của Cisco, Lenovo, Dell, Hp

Câu hỏi thường gặp Câu Hỏi Thường Gặp: 1.Q Bảo hành thiết bị bao lâu? 1.A thiết bị được bảo hành trong 12 tháng. 2.Q Bảo hành thiết bị ở đâu? 2.A Thiết bị không mua kèm gói sản phẩm bảo hành sẽ được bảo hành tại trung tâm Lý Nguyên hoặc trung tâm bảo hành của nhà sản ...