Phương thức thanh toán

Tại Lý Nguyễn hiện chỉ hỗ trợ hai phương thức thanh toán cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ được bày bán trên trang web của công ty www.lynguyen.com.vn đó là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản công ty.

Với các đơn hàng có tổng trị giá dưới 20 triệu khách hàng được lựa chọn hai phương thức thanh toán đó là thanh toán ngay khi nhận hàng hoặc thanh toán trước khi Lý Nguyễn bàn giao hàng cho khách hàng.

Với các đơn hàng có tổng trị giá trên 20 triệu, khách hàng bắt buộc phải thực hiện hình thức thanh toán chuyển khoản cho Lý Nguyễn trước từ 01 đến 02 ngày, tính từ ngày Lý Nguyễn thực hiện bàn giao hàng hoá cho khách hàng.

Phương thức thanh toán Tại Lý Nguyễn hiện chỉ hỗ trợ hai phương thức thanh toán cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ được bày bán trên trang web của công ty www.lynguyen.com.vn đó là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản công ty. Với các đơn hàng có tổng ...