Quy trình giao hàng

Quy trình vận chuyển hàng hoá.

Ngay khi nhận được thông tin đơn hàng của khách hàng gửi từ hệ thống đặt hàng online của website www.lynguyen.com.vn Lý Nguyễn sẽ thực hiện xác nhận giao dịch với khách hàng để tiến hành quy trình vận chuyển hàng hoá đến với khách hàng như sau:

Bước 1: gọi điện thoại xác nhận thông tin đơn hàng, kiểm tra lần nữa thông tin của khách hàng và hàng hoá mà khách hàng đặt mua, trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc chính xác yêu cầu khách hàng cung cấp lại thông tin bao gồm tên khách hàng, địa chỉ giao nhận, số điện thoại liên lạc (khi giao hàng) thông tin xuất hoá đơn để tiến hành thực hiện đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đặt hàng.

Bước 2: Lý Nguyễn xác nhận đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đặt hàng bằng con dấu và chữ ký của người đại diện Lý Nguyễn và gửi ngược lại cho khách hàng bằng email, thư để khách hàng xác nhận đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đặt hàng. Trường hợp khách hàng là cá nhân thì khách hàng sẽ gửi bảng scan CMND cho Lý Nguyễn để Lý Nguyễn xác nhận thông tin khách hàng là chính xác và có nhu cầu thật.

Bước 3: Lý Nguyễn kiểm tra thông tin lựa chọn hình thức thanh toán của khách hàng và tất cả các khoản thanh toán Lý Nguyễn nhận được “nếu có” của khách hàng để tiến hành vận chuyển hàng hoá cho khách hàng.

Bước 4: gọi điện thoại trước 01 ngày để xác nhận khoảng thời gian giao nhận hàng với khách hàng.

Bước 5: thực hiện vận chuyển hàng hoá cho khách hàng, ký xác nhận hoàn tất việc vận chuyển hàng hoá đến khách hàng và kết thúc đơn hàng

Bước 6: Trường hợp khách hàng thuộc các tỉnh ngoài khu vực nội và ngoại thành tphcm, Lý Nguyễn sẽ thực hiện vận chuyển hàng hoá cho khách hàng thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển mà khách hàng chọn trong đơn đặt hàng, hợp đồng đặt hàng.

Quy trình giao hàng Quy trình vận chuyển hàng hoá. Ngay khi nhận được thông tin đơn hàng của khách hàng gửi từ hệ thống đặt hàng online của website www.lynguyen.com.vn Lý Nguyễn sẽ thực hiện xác nhận giao dịch với khách hàng để tiến hành quy trình vận chuyển hàng hoá đến với khách hàng như sau: Bước ...