AIR-CT-2504-5-K9

AIR-CT-2504-5-K9

04 cổng LAN tốc độ 10/100/1000 Mbps
01 cổng cấu hình và quản lý (console port)
Tích hợp sẵn 05 giấy phép cho 05 thiết bị wireless Cisco

Price: 13,300,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now