ASA5506-K9

ASA5506-K9

08 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000 Mbps
01 cổng quản trị tốc độ 10/100/1000 Mbps
01 cổng USB Loại A, tốc độ 2.0, 01 cổng DMZ
Tích hợp sẵn giấy phép 3DES / AES, khả năng mở rộng tính năng bảo mật thiết bị
bảo mật bằng cách thêm vào các loại giấy phép IPS / AMP / URL

Price: 12,265,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now