L-ASA5515-URL

L-ASA5515-URL

Giấy phép mở rộng tính năng dùng riêng cho thiết bị tường lữa ASA5500-X.
Dùng để mở rộng tính năng bảo mật như: lọc URL, mã hoá dữ liệu, mã hoá VPN..

Price: 13,100,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now