L-LIC-CT2504-1A

L-LIC-CT2504-1A

Giấy phép phần mềm mở rộng kết nối quản lý tập trung wifi
Dùng để thêm wifi quản lý bằng thiết bị AIR-CT-2504-5-K9

Price: 3,885,000 đ

Order Product

-
+
Buy now
Order now