Switch Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa và nhỏ

WS-C2960+24TC-S Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24TC-S với phần mềm LAN Lite có các khả năng sau: ● Kết nối Fast Ethernet với Power over Ethernet (PoE) lên đến 15.4W mỗi cổng GbE để kết nối dữ liệu ● Xử lý sự cố nâng cao để giải quyết vấn đề, bao gồm kết nối liên kết và ...
WS-C2960X-24TS-LL Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960X-24TS-LL là một phần của dòng sản phẩm chuyển mạch của Cisco 2960-X. Dòng thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có cấu hình cố định, cung cấp truy cập cấp doanh nghiệp cho các ứng dụng trong trường và các chi nhánh. Được thiết kế để hoạt động đơn giản ...
WS-C3750X-48T-L Bộ chuyển mạch Cisco® Catalyst® 3750-X và 3560-X là các dòng thiết bị chuyển mạch độc lập và độc lập cấp doanh nghiệp. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, an ninh, hiệu quả năng lượng và dễ dàng hoạt động với các tính năng sáng ...
SG300-10MPP-K9 Easy-to-Use Managed Switches that Provide the Ideal Combination of Features and Affordability To stay ahead in a competitive marketplace, small businesses need to make every dollar count. That means getting the most value from your technology investments, but it also means making sure that employees have fast, reliable access to the business tools and information ...
SF300-24MP Easy-to-Use Managed Switches that Provide the Ideal Combination of Features and Affordability To stay ahead in a competitive marketplace, small businesses need to make every dollar count. That means getting the most value from your technology investments, but it also means making sure that employees have fast, reliable access to the business tools and information ...
SG300-52P-K9 Easy-to-Use Managed Switches that Provide the Ideal Combination of Features and Affordability To stay ahead in a competitive marketplace, small businesses need to make every dollar count. That means getting the most value from your technology investments, but it also means making sure that employees have fast, reliable access to the business tools and information ...