Làm thế nào để lựa chọn router Cisco bao gồm chức năng bảo mật với giá rẻ !!

Hiện nay, các sản phẩm router Cisco đã thay đổi nhiều, quá khứ với thiết bị router Cisco bao gồm các chức năng bảo mật sẽ được thiết kế bên trong thiết bị, khi cần phải sử dụng chức năng bảo mật của thiết bị khách hàng chỉ làm một bước là nâng cấp IOS Của thiết bị hệ thống và sử dụng nó. Bây giờ, Cisco đã chia sản phẩm của họ cho hai phần, một phần là thiết bị phần cứng, một phần là phần mềm thiết bị.

Điều này có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm đầu tư cho hệ thống và linh hoạt để nâng cấp hệ thống trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Điều quan trọng là làm thế nào để xác định các bộ định tuyến đã được bao gồm hay không bao gồm các tính năng bảo mật mở rộng?

Tôi sẽ cho bạn thấy một số phương pháp cơ bản, có thể mọi người đều biết, nhưng hãy mang nó cho một người mà bạn chưa biết.

Bạn có các kỹ năng cơ bản để hiển thị thông tin của thiết bị thông qua phần mềm Hyper Terminal hãy đọc cẩn thận phần mềm bao gồm thiết bị, …. và xin lưu ý thời gian của phần mềm bao gồm và các loại phần mềm

Làm thế nào để lựa chọn router Cisco bao gồm chức năng bảo mật với giá rẻ !! Hiện nay, các sản phẩm router Cisco đã thay đổi nhiều, quá khứ với thiết bị router Cisco bao gồm các chức năng bảo mật sẽ được thiết kế bên trong thiết bị, khi cần phải sử dụng chức năng bảo mật của thiết bị khách hàng chỉ làm một bước là nâng cấp IOS ...