Tuyển Dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật

29/01/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN Lầu 6 – 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM Cần tuyển : Nhân viên kỹ thuật ...
Nhân Viên Kỹ Thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN Lầu 6 – 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM Cần tuyển : Nhân viên kỹ thuật + Thời gian tuyển dụng: 06/02/2017 đến 30/04/2017 + Yêu cầu Bằng cử nhân; CNTT và mạng và phần cứng máy tính Một năm trong ...

Nhân Viên Kinh Doanh

29/01/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN Lầu 6 – 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM Cần tuyển : Nhân viên kinh ...
Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN Lầu 6 – 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM Cần tuyển : Nhân viên kinh doanh + Thời gian tuyển dụng: 06/02/2017 đến 30/04/2017 + Yêu cầu Bằng cử nhân chuyên nghành kinh doanh và tiếp thị, mạng máy tính, ...

Kế Toán Viên

29/01/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN Lầu 6 – 402 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM Cần tuyển : Kế Toán Viên + ...
Kế Toán Viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN Lầu 6 – 402 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM Cần tuyển : Kế Toán Viên + Thời gian tuyển dụng: 06/02/2017 đến 30/04/2017 + Yêu cầu Bằng cử nhân chuyên nghành tài chính, kế toán Một năm trong vai trò ...

Thực Tập Viên 2017

29/01/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN LẦU 6 – 403 NGUYỄN THÁI BÌNH, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM Cần tuyển : Thực Tập Viên 2017 ...
Thực Tập Viên 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN LẦU 6 – 403 NGUYỄN THÁI BÌNH, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM Cần tuyển : Thực Tập Viên 2017 + Thời gian tuyển dụng: từ 06/02/2017 đến 30/04/2017. + Yêu cầu Là sinh viên đang học các ngành công nghiệp liên quan đến CNTT, ...