0938335597

C1000-48T-4G-L

21,888,000

SWITCH CISCO C1000-48T-4G-L

  • Switch Cisco C1000-48T-4G-L
  • 48 port 10/100/1000 Ethernet ports, 01 Uplink (01G/10G) Interfaces
  • 01 Usb ports, 512 DDRAM, 256 Flash Memory
  • Support 256 VLans, Layer 3, Swtiching FE 12.8 Gbps, 1G: 56 Gbps, 10G: 128 Gbps
  • Thiết bị bảo hành 12 tháng, miễn phí bàn giao hàng hóa

Mua hàng gọi 0938335597

còn 10 hàng