Network Card

DWA-525 Card mạng Wireless PCI, chuẩn N150Mbps, ăng-ten rời. Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Mac OS 10.4 trở ...
DWA-548 Card mạng Wireless PCI Express, chuẩn N300Mbps, 2 ăng-ten, kết nối qua khe PCIe 1X,. chức năng kết nối wifi nhanh WPS. Truyền tín hiệu Stream HD Video. Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, ...
DWA-582 Card mạng Wireless PCI Express Dual Band, chuẩn AC1200 (N300Mbps & AC867Mbps), 2 băng tần 2.4&5Ghz, 2 ăng-ten 4.5dBi, kết nối qua khe PCIe, chức năng nối wifi nhanh WPS;Truyền tốt tín hiệu cho Stream HD Video. Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 10. ...