Switch KVM

KVM-222 KVM Switch: 2 cổng USB, Nút chuyển mạch (rời)/chuyển trạng thái nhớ bằng bàn phím, cáp 1.8m (dính liền vào ...
KVM-440 KVM Switch: 8 cổng combo PS2/USB. Hỗ trợ nút chuyển kênh, phím tắt chuyển kênh (bàn phím PS/2), đèn led hiển thị kênh. Kết nối chồng tối đa 64 thiết bị (nối được 512 PC). 4 bộ cáp 1.8m kèm theo. Gắn được tủ Rack ...
KVM-450 KVM Switch: 16 cổng PS2/USB. Hỗ trợ nút chuyển kênh, phím tắt chuyển kênh (bàn phím PS/2), đèn led hiển thị kênh. Kết nối chồng tối đa 256 thiết bị (nối được 4096 PC). 4 bộ cáp 1.8m kèm theo. Gắn được tủ Rack ...