WS-C2960+24TC-S Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24TC-S với phần mềm LAN Lite có các khả năng sau: ● Kết nối Fast Ethernet với Power over Ethernet (PoE) lên đến 15.4W mỗi cổng GbE để kết nối dữ liệu ● Xử lý sự cố nâng cao để giải quyết vấn đề, bao gồm kết nối liên kết và ...