YES I CAN SHARE

Cửa Hàng Thiết Bị Lý Nguyễn tiên phong kiến tạo một môi trường kết nối chia sẽ giữa các thế hệ, hỗ trợ bạn trẻ có những thông tin hữu ích giúp định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và kiến thức cho chính mình. Kết nối anh em kỹ thuật chia sẽ kinh nghiệm sẵn sàng xây dựng cho một đội nhóm trong tương lai 

Gia Nhập Cùng Chúng Tôi

Cách Chúng Tôi Vận Hành

  • Lý Nguyễn tiếp nhận yêu cầu chia sẽ và cần được chia sẽ để kết nối.
  • Hỗ trợ định hướng công việc, giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ trong ngành công nghệ thông tin, du lịch, pháp lý, kế toán ….
  • Hỗ trợ địa điểm giao dịch, phòng trưng bày sản phẩm, phòng đào tạo cho đội nhóm =<10 người
  • Yes I Can Share Lý Nguyễn Đầu tư đường truyền internet nhà cung cấp mạng VNPTVIETTELFPT, camera IP, thiết bị mạng, … để bạn trẻ tha hồ thực nghiệm, trải nghiệm cầu hình và cài đặt.