0938335597

LIC-MX64W-SEC-1YR

11,044,800

Meraki Cisco LIC-MX64W-SEC-1YR

  • Meraki MX64W Advanced Security License and Support, 1YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 12 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất

còn 10 hàng